Κρουστικός Υπέρηχος

Τι είναι ο κρουστικός υπέρηχος.

Πρόκειται για μια αναίμακτη θεραπεία καινούριας γενιάς για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας, την σύσφιξη της επιδερμικής χαλάρωσης και τη λιποδιάλυση που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην ιατρική αισθητική. Πρόκειται επίσης  για εφαρμογή της επί χρόνια δοκιμασμένης μεθόδου της εξωσωματικής λιθοτριψίας και αντιμετώπισης των μυοσκελετικών παθήσεων στο τομέα της φυσικοθεραπείας και της αποκατάστασης στον κλάδο της ιατρικής αισθητικής. Είναι μία από της τελευταίες

εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας στις μη επεμβατικές θεραπείες, που προτιμάται από έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό γυναικών για την βελτίωση της κυτταρίτιδας, του τοπικού πάχους και της επιδερμικής χαλάρωσης. Η εφαρμογή της θεραπείας βασίζεται στην δημιουργία κρουστικών κυμάτων και την μετάδοσή τους στους ιστούς με ελεγχόμενη πίεση και συχνότητα. Ο κρουστικός υπέρηχος ανήκει στην κατηγορία των υπερήχων υψηλής συχνότητας με μεγάλη ισχύ που του δίνουν τη δυνατότητα να διεισδύσει στους βαθύτερους ιστούς στις προκαθορισμένες περιοχές του σώματος.

Αποτελέσματα.

  • Άμεσο αποτέλεσμα
  • Μη επεμβατική-ανώδυνη θεραπεία
  • Το περίγραμμα και οι καμπύλες αναμορφώνονται και η σιλουέτα ανασχηματίζεται αρμονικά
  • Ορατά αποτελέσματα σε κυτταρίτιδα από την πρώτη εφαρμογή με αποτελέσματα που διαρκούν
  • Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας ,μπορεί το μέλος να επιστρέψει αμέσως στις καθημερινές του δραστηριότητες