Όροι Χρήσης – C’ est moi

Προσωπικά Δεδομένα – Όροι Χρήσης Σελίδας
Ο Δικτυακός τόπος C’ est moi σας παρακαλεί να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, πριν πλοηγηθείτε σ’ αυτόν. Τα C’ est moi γνωστοποιεί ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις προϋποθέσεις και τους όρους χρήσης της χωρίς επικείμενη ενημέρωση. Όλα αυτα που δεν αναφέρονται στο παρόν κείμενο, επιφυλάσσονται υπέρ του C’ est moi και των συντακτών του.
Κάθε επισκέτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τις προϋποθέσεις και τους όρους πριν από την επίσκεψη της σελίδας και των υπηρεσιών της. Συνεπώς, η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε σας για χρήση μόνο εφόσον συμφωνείτε με όσα αναφέρονται και αναγράφονται στη συνέχεια. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους παρακάτω όρους, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σας και η χρήση της ιστοσελίδας.

Ο παρόν δικτυακός τόπος δεν παρέχει συμβουλές Ιατρικού Χαρακτήρα
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου C’ est moi, όπως οι πληροφορίες, το κείμενο των άρθρων ή οι φωτογραφίες που υπάρχουν έχουν σκοπό την ενημέρωση και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε διάγνωση, ιατρική θεραπεία ή ιατρική συμβουλή. Η επιστημονική ομάδα του C’ est moi προσπαθεί κάθε άρθρο ενημέρωσης να είναι σωστό και χωρίς λάθη και δεν οφείλει καμία ευθύνη σε τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα που μπορεί να γίνουν.
Εάν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης του C’ est moi εμπιστευτεί και ακολουθήσει κάποια ιατρική συμβουλή που παρέχεται στο C’ est moi αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική του προσωπική ευθύνη. Το C’ est moi έχει το δικαίωμα να γράψει για θέματα υγείας στην Ιατρική αισθητική. Εάν θεωρείτε ότι αυτά δε συνάδουν με την προσωπική σας αισθητική ή δεοντολογία ή είναι προσβλητικά μη χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο.

Χρήση Περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου
Το C’ est moi απαγορεύει να αναπαράγετε, αντιγράψετε ή οικειοποιηθείτε οποιοδήποτε κείμενο, πληροφορία, φωτογραφία ή video που υπάρχει επάνω.
Το περιεχόμενο του C’ est moi αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Η αντιγραφή ή η οικειοποίηση οποιουδήποτε κειμένου ή οποιασδήποτε πληροφορίας που υπάρχει επάνω στο Δικτυακό τόπο μπορεί να γίνει αποκλειστικά μετά από γραπτή άδεια του ίδιου του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου C’ est moi. Σε περίπτωση που παραβιαστούν οι όροι χρήσης και προϋποθέσεις του C’ est moi ο νόμιμος εκπρόσωπός του μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προκειμένου να κατοχυρώσει τα δικαιώματά του. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του C’ est moi έχει τη διακριτική ευχέρεια να καταργήσει ή να τροποποιήσει τα περιεχόμενα ή τον ίδιο τον δικτυακό τόπο χωρίς καμία ειδοποίηση.
Καταβάλονται εύλογες πρσπάθειες έτσι ώστε ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του να είναι προστατευμένος με αντίστοιχες εφορμογές και να προφυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφοριες του. Το C’ est moi δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που διαπιστωθεί επίθεση υποκλοπής δεδομένων (hacking) ή διενεργούνται εργασίες συντήρησης και δεν είναι διαθέσιμος για κάποιο χρονικό διάστημα. Επιπροσθέτως, οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί και είναι αποκλειστική ευθύνη των χρηστών το C’ est moi έχει το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης προς τους εμπλεκόμενους και να κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο.
Υπάρχουν πληροφορίες και δεδομένα (Cookies) που συλλέγονται αυτομάτως όταν κάποιος χρήστης πλοηγείται. Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον πλοηγό μας κατά την χρήση στο διαδίκτυο και δημιουργούνται για να διευκολύνουν την πλοήγηση αυτή. Επίσης, συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τη συμπεριφορά των επισκεπτών. Συνήθως είναι άκακα, έχει όμως αποδειχθεί ότι κάποια cookies συλλέγουν πληροφορίες για τη συμπεριφορά του κάθε χρήστη στο διαδίκτυο, κάτι που εγείρει σημαντικά ερωτήματα για την ιδιωτικότητα.
«Δεσμοί» (hyperlinks) προς άλλα site
Η Ιστοσελίδα C’ est moi έχει το δικαίωμα να περιλαμβάνει συνδέσεις (hyperlinks) προς Ιστοσελίδες τρίτων. Το C’ est moi δε χρειάζεται να ελέγχει το περιεχόμενό τους, δεν έχει το δικαίωμα να ελέγξει την ορθότητα, την ποιότητα ή την πληρότητα των υπηρεσιών αυτών. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή υπάρξει κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση ή την επίσκεψη των σελίδων αυτών το C’ est moi ουδεμία ευθύνη έχει. Το παραπάνω ισχύει και για τυχόν τροποποιήσεις και μόνο ο Δικτυακος τόπος που το έχει δημιούργήσει είναι υπεύθυνος. Εάν θελήσετε να μεταβείτε στους συγκεκριμένους συνδέσμους, ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει μόνος του την ευθύνη και με δικό του κίνδυνο.
Το C’ est moi σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για ζημίες από τη χρήση της σελίδας που μπορεί να οφείλονται σε αδυναμία χρήσης αυτής από οποιονδήποτε χρήστη ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, διακοπής λειτουργίας ή οποιασδηποτε βλάβης τυχόν προκληθεί στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή / tablet / smartphone ή σε κάποιο άλλο μέσο που μπορει να χρησιμοποιεί ο χρήστης για την πλοήγησή του στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, το C’ est moi δεν φέρει καμία ευθύνη που μπορεί να προκληθεί με τη λήψη κακόβουλου λογισμικού από κείμενα, εικόνες, ήχο, βίντεο που εμπεριέχονται μέσα σε αυτήν.

Αποστολή ενημερωτικών emailNewsletters
Κάθε χρήστης / επισκέπτης της Ιστοσελίδας συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία προκειμένου να ρωτήσει περισσότερες πληροφορίες. Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, κλπ. Ο δικτυακός τόπος C’ est moi έχει το δικαίωμα να αποθηκεύσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες και να κρατήσει αρχείο για την αποστολή μηνυμάτων που αφορούν την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες του C’ est moi. Τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιεύονται, δεν γνωστοποιούνται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.
Σε περίπτωση που ο παραλήπτης των μηνυμάτων δεν επιθυμεί να λαμβάνει πια τέτοια ενημερωτικά email έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο με το C’ est moi για να σταματήσει η αποστολή.
Το C’ est moi δεν έχει την πρόθεση να συγκεντρώσει στοιχεία από ανήλικους επισκέπτες/χρήστες. Όπου αυτό αρμόζει, η Εταιρεία θα πληροφορεί σαφώς τα ανήλικα παιδιά να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή.

Ενδιαφέρομαι – Επικοινωνία 
Οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις υπηρεσίες ή τα άρθρα που βρίσκονται στο C’ est moi ή οποιοδήποτε σχόλιο μπορεί να στέλνεται μέσω της ιστοσελίδας στην αντίστοιχη φόρμα αναφορών/επικοινωνίας. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να αποστελονται είτε μέσω (ηλεκτρονικού) ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναγράφονται μέσα στο C’ est moi. Ο δικτυακός τόπος C’ est moi προσπαθεί να απαντήσει κάθε φορά εγκαίρως, με συνέπεια αλλά και υπεύθυνα σε κάθε σχόλιο ή αναφορά των χρηστών προς εκείνο.

Τροποποιήσεις
Το C’ est moi δικαιούται να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παραπάνω Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα σημαίνει ότι αποδέχεστε οποιαδήποτε αλλαγή συμβεί. Κάθετι που βρίσκεται στον παρόν δικτυακό τόπο μπορεί να τροποποιηθεί, να διαγραφεί, να συμπληρωθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή και δεν απαιτείται κάποιου είδους ενημέρωση για τις συγκεκριμένες αλλαγές.

Διαγραφή Δικτυακού Τόπου
Το C’ est moi έχει το δικαίωμα να αναστείλει συνολικά ή εν μέρει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή να την τερματίσει για οποιονδήποτε λόγο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση στους επισκέπτες.

Αποδοχή των όρων
Η πλοήγηση στον δικτυακό τόπο C’ est moi προϋποθέτει ότι όλοι οι χρήστες έχουν διαβάσει προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους λειτουργίας και τους αποδέχονται πλήρως. Σε αντίθετη περίπτωση το C’ est moi δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση και ευθύνη για τυχόν παραβίαση από τους επισκέπτες. Η προσθήκη και η αποθήκευση των προσωπικών πληροφοριών στη βάση δεδομένων του C’ est moi είναι ασφαλής όπως ορίζεται από το νόμο περί προστασίας προσωπικών δικαιωμάτων Ν. 2472/1997 με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει του Ν. 4139/2013.